Спортът в Средно училище "П. Р. Славейков", Трявна


Отиване към съдържанието

Началният етап, като неразделна част от общообразователната система, съдейства за
цялостното развитие на детето и го подготвя за по-нататъшно ефективно обучение и възпитание. В начална училищна възраст се полагат основите на онези качества на личността, които са необходими за изпълнение на държавните изисквания по физическо възпитание и създаване на траен интерес и навик за системни занимания с физически упражнения и спорт. Тази възраст е много подходяща за целенасочено развитие на моториката и физическата дееспособност. Пропуснатото през този период не може да бъде компенсирано по-късно.
Понижените изисквания към формиращия ефект на физическото възпитание и спорта води след себе си негативни последици, които се отразяват пагубно върху цялостната личност на подрастващите.

Обикновено в голяма част от училищата, особено от 1 до 4 клас, часовете по физическо възпитание и спорт се водят от класните ръководители. Ръководствата на училищата смятат, че всеки може да води часове по физическо възпитание и спорт, и затова, на който не му достигат часове за хорариума, поема и физическото. Не трябва да се подценява необходимостта от учител по физическо възпитание и спорт, защото той е този който може да открие способностите у децата към някой вид спорт и да ги насърчи, да открие гръбначно изкривяване, както и да насочи родителите какво да направят във връзка с физическото развитие на децата.


Всичко, което правим, за вас го правим | ivcho@ml.abv.bg

Назад към съдържанието | Назад към главното меню